om oss

Om odlingen, gården och oss

Köksträdgården förr och nu

Köksträdgårdar har alltid varit en bestående del av gamlar gårdar, så också på Fältenborg. 2018 tog Kerstin steget att utveckla gårdens köksträdgården till en småskalig grönsaksodling på cirka 1800m2 grönsaksodling och 200m2 odling av sommarblommor. I engelskan kallas denna sort av odling för en “market garden” där man hittar samma mångfald som i en blomstrande köksträdgård och använder sig av liknande odlingsmetoder. Sådd, plantering, ogräsrensning, och skörd sker med ren handkraft och smarta handdrivna redskap som har utvecklats just för småskalig grönsaksodling.

Mångfald under och över jorden

Odlingen är grävnignsfri och sker i lätt upphöjda permanenta bäddar. Upphöjningen av bäddar hjälper till att dränera vår tunga lerjord något snabbare på våren. Jorden i bäddarna förbättras med kompost och genom att odla gröngödselväxter. Grävningsfri odling och förbättring av jorden med organiskt material skapar bra förutsättningar för jordlivet som består av daggmaskar, tusenfotingar, skalbaggar (makrober) och de mindre jordvarelserna (mikrober) såsom kvalster, amöbor, bakterier och svampar. Jordlivet, organiskt material och växterna bildar ett ekosystem där växternas rötter förser mikroberna med energi, mikrober blir till makrobernas mat och makroberna och svampar bryter ner organiskt material direkt som blir till näring för växterna. Ett fungerande jord-ekosystem ger friska, starka plantor och minskar behovet av tillskotts-gödsling och bekämpningsmedel (vi använder enbart biologiska, krav-godkända bekämpningsmedel).

Mångfalden av olika växter bidrar också till ett sunt eko-odlings-system och vi planerar odlingen efter växtföljden där även samplanteringar, till exempel kål-sallat, ingår. Vi odlar mer än 50 oilka sorters grönsaker under säsongens gång och är stolta över att kunna erbjuda ett varierat utbud.

Fältenborg byggdes under skiftesreformernas tid runt 1850. Sedan dess har gårdens verksamhet, precis som på så många andra gårdar i Sverige, förändrats. Den mångsidiga gården med odling av vall, spannmål och grönsker samt djurhållning (höns, hästar, får, kor, grisar) ändrades till en gård med spannmålsodling och grisuppfödning fram till sena 80-talet, då bara spannmålsodlingen återstod.

Som fjärde generation flyttade vi, Kerstin och Anders med vår son Erik (född 2013), våren 2014 till Fältenborg. Med oss flyttade även Kerstins gamla ponny Mephisto som fick sällskap av en annan pensionerade ponny Filur. Köksträdgården togs i bruk direkt och 2015 skaffade vi våra första höns och tunnelväxthus. 2016 föddes vår dotter Emma och vid föräldraledighetens slut på våren 2018 var det bestämt: Kerstin startade en småskalig odling! Vår gamla köksträdgård blev krydd- och blomsterodling och cirka 1800m2 av hästarnas bete blev grönsaksodling. Ett större växthus (134m2) införskaffades och trots många långa ljusa sommarkvällar i odlingen, leriga morötter och stövlar på hösten och isande fingrar vid vintersallatsskörd, ger odlingen så mycket energi och mening i våra liv så att den förhoppningsvis finns med i många år framöver.

Att fylla jorden kring gården med liv, över och under marken ger gården mening. Det finns många visioner hur gården kan utvecklas framöver och vi är så glada att kunna dela denna spännande och fantastiska resa med er.

Kerstin & Anders